Autor Societat
13 abril 2014 a 11:30

El DOGC ha publicat el Catàleg del paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona

0 Flares 0 Flares ×

El Catàleg es sotmetrà a informació pública durant dos mesos

paisatge

Imatge cedida pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya va publicar dijous l’anunci de l’inici del període d’informació pública del Catàleg del paisatge de la Regió Metropolitana de Barcelona. Aquesta publicació s’ha realitzat després de l’aprovació inicial que va fer el director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme, Agustí Serra. El Catàleg romandrà en informació pública durant dos mesos.

El catàleg del paisatge distingeix els 10 trets principals que caracteritzen el paisatge d’aquest àmbit: el fet urbà, la urbanització de baixa densitat, la densitat d’infraestructures viàries, logístiques, industrials i de serveis; els patrons d’assentament i nuclis de població singulars, la xarxa d’espais naturals, el patrimoni arquitectònic, la singularitat dels paisatges de vinyes i de la pedra seca, les valls al·luvials i deltes de tradició agrària del Llobregat i de la Tordera, el mosaic agroforestal, i els fons escènics formats per les muntanyes més emblemàtiques.

A més, dedica un capítol a alguns paisatges de la Regió Metropolitana de Barcelona com el paisatge agroforestal del Vallès, el paisatge de vinyes del Penedès, el paisatge dels espais agrícoles del Maresme i la Tordera, el paisatge del congost de Moncada, i el paisatge del corredor del Llobregat.en el cas de la zona vallesana, se’n destaca el mosaic de conreus herbaics de secà que exiteixen, tot i la intensa urbanització. El catàleg aposta per distingir-hi àmbits de gestió i d’ordenació, assignant-hi objectius diversos.

Aquest catàleg fragmenta l’Àrea de la Regió Metropolitana de Barcelona en 27 unitats de paisatge, definides segons el creuament de dades sobre la morfologia del territori amb d’altres de caràcter social o cultural i els resultats d’una consulta ciutadana. Els catàlegs se sotmeten a un procés de participació ciutadana per tal de replegar els suggeriments de les institucions i les entitats del territori i dels ciutadans interessats. En el cas del de la Regió Metropolitana unes 1.700 persones han expressat la seva opinió a través de tallers, estudis d’opinió i consultes web.

0 Flares Twitter 0 Facebook 0 LinkedIn 0 Pin It Share 0 Email -- 0 Flares ×